CoverCreo Simulate - Beginner's Guide

This exercise book (in English) gives an introduction to Creo Simulate*. It's filled with a large number of examples that demonstrate how Simulate can be used to solve a variety of problems within solid mechanics.

Each training chapter starts with one or more tasks with detailed instructions. Thereupon you are expected to solve some exercises. They are presented with instructions and hints. Both tasks and exercises are mainly analyses of real products or components. However, simplifications are introduced in order to perform the analyses within the scope of an introductory book.   

Size: 210 x 290 mm, 164 pages, 12 chapters.

Denna övningsbok är en introduktion till Creo Simulate*. Den är fylld med ett stort antal exempel som lär ut hur Simulate kan användas för att lösa maskintekniska hållfasthetsproblem av skilda slag.

I varje kapitel finns först uppgifter med detaljerade instruktioner och därefter självständiga övningar med stöd och tips. Både uppgifter och övningar utgörs till övervägande del av analyser av verkliga produkter eller komponenter. För att rymmas inom en introduktionsbok som denna har de förenklats något.   

 

 

 

 

 *Creo and Creo Simulate are trademarks of Parametric Technology Corporation, Waltham, MA, USA