Author

Lars G. Pärletun obtained his PhD from Lund University (LTH) in 1977 and thereafter he worked five years in Swedish industry. He became Assistant Professor in 1985 and Associate Professor in 1995. He has taught courses in Applied FEM, CAD and Solid Mechanics at Lund university, Malmö University and Borås University. He introduced Pro/Engineer (Creo Parametric) in CAD courses at Lund University (LTH) in 1992. He is a member of the Swedish Association of Educational Writers.

Lars Göran Pärletun är civ.ing i teknisk fysik och disputerade i hållfasthetslära 1977 (LTH). Därefter arbetade han fem år i näringslivet med hållfasthetsberäkningar med FEM. Han blev 1985 universitetslektor vid LTH med inriktning mot datorstött ingenjörsarbete och tio år senare docent. Under 1997-98 deltog han som expert i förberedelsearbetet för tillkomsten av Malmö högskola. Han erhöll därefter tjänst vid Malmö högskola och var verksam där i tio år. Som pensionär har han undervisat vid Högskolan i Borås. Han är afilierad till Malmö universitet. Undervisningen har huvudsakligen varit inom Hållfasthetslära, Tillämpad FEM och CAD. År 1992 införde han Creo (Pro/Engineer) som programvara i CAD-undervisningen vid Maskinteknik vid LTH som första högskola i Sverige. Introduktionsboken till Creo Simulate bygger på mångårig undervisning i Tillämpad FEM där Creo Simulate används som programvara.