Solids 

The aim of the initial task is to determine deformations and stresses in a bracket. The detailed instructions gives a good introduction to the steps of an analysis with Simulate (specification of material, constraints, loads, accuracy requirements, validation of the result, display of result diagrams etc.). Besides, handling of load sets and use of symmetries are described. 

The introductory task is followed by two exercises with detailed dimensions and loads. One of the exercises consists of a universal joint subjected to a torque. The figure shows von Mises stress. 

Kapitlet inleds med en uppgift med målet att bestämma deformationer och spänningar i en konsol. De detaljerade instruktionerna är samtidigt en introduktion till de olika momenten i en analys med Simulate (specifikation av material, låsningar och laster samt krav på noggrannhet, granskning av resultat, framtagning av diagram etc.). Hantering av lastuppsättningar behandlas och dessutom visas hur symmetrier kan utnyttjas.

Efter den inledande uppgiften följer två övningar. De är försedda med detaljerade mått och har data för låsningar och belastning. Vidare ges tips för analyserna. Den ena övningen utgörs av en kardanknut. Figuren visar von Mises spänning.