Axisymmetric solids and shells

Axisymmetric analysis can be used for solids and thin shells with an axis of revolution and constant constraints and loads along the periphery. The element mesh is created for the cross section the object. This cross section is a surface for a solid, while it consists of lines or curves for a shell. Typical structures are pressure vessels with thick or thin walls.

The initial task is a thick-walled pressure vessel. The fastening to the surrounding object is such that the constraint can be seen as constant along the periphery. The second task is a thin-walled silo filled with a bulk material. The chapter has three exercises which cover both solid and shell structures.

Axialsymmetrisk analys kan användas för solider och tunna skal som är rotationssymmetriska och vars låsningar och laster är konstanta utmed omkretsen. Elementindelningen görs för det tvärsnitt som skapar objektet vid en rotation kring rotationsaxeln. För en solid är detta tvärsnitt en yta och för ett skal är det linjer eller kurvor. Solidens tvärsnittsyta delas in i trianglar och fyrkantelement medan det tunna skalet tvärsnitt beskrivs med linjeelement. Exempel på konstruktioner är tjockväggiga respektive tunnväggiga tryckkärl.

Som första uppgift analyseras ett tjockväggigt tryckkärl som innesluter en gas. Anslutningen till omgivande objekt är sådan att låsningen kan förenklas till att vara konstant utmed omkretsen. Den andra uppgiften utgörs av en analys av en tunnväggig silo med ett inre hydrostatiskt tryck. Kapitlet avslutas med tre övningar där två är solider och en är ett tunt skal.