Sensitivity analyses and Optimization

Simulate offers sensitivity analyses and optimization. There are two types of sensitivity analyses, local and global. For a local sensitivity analysis, the variation of result entities (e.g. stress components, total mass) are computed at a small change of a dimension (e.g. length, angle, fillet). For a global analysis the variation of a result entity (e.g. the maximum von Mises stress) is studied during a relatively large change of the geometry. 

An optimization study is normally performed in order to minimize the total mass while a specified maximum value of a result entity (e.g. the maximum von Mises stress) must not be exceeded. During an optimization process some dimensions are allowed to vary within specified intervals. 

As initial task a local sensitivity analysis is performed for a thick-walled pressure vessel (Chapter Axisymmetric analysis). Thereupon, an optimization is performed in order to minimize the total mass. Exercises are performed for an eye-link with a bearing load (both sensitivity analyses and an optimization). 

Simulate erbjuder känslighetsanalyser samt optimering. Känslighetsanalyser finns av två slag, lokal respektive global. Vid en lokal känslighetsanalys beräknas variationen av storheter (t.ex. spänningskomponenter, totala massan) för en liten förändring av ett måttsatt värde (t.ex. en längd, en vinkel, en avrundningsradie). Vid en global känslighetsanalys följer man variationen för en resultatstorhet (t.ex. maximala von Mises spänningen) vid en större geometrisk förändring. 

En optimering innebär vanligen att man försöker minimera massan med ett specificerat krav på ett maximalt värde för en viss resultatstorhet (t.ex. von Mises spänning). Vid optimeringen låter man vissa förvalda dimensioner variera inom specifika intervall.

Som inledande uppgift genomförs en lokal känslighetsanalys för det tjockväggiga axialsymmetriska tryckkärlet. Därefter utförs en optimering för samma modell med målet att minimera massan. Som övning genomförs känslighetsanalyser för en lastögla med en lagerlast varefter en optimering genomförs för samma modell.