Plane stress

Plane stress analysis can be used for relatively thin plane components when constraints and loads are constant in the thickness direction. The computations presume that stresses perpendicular to the plane are negligible. This is valid when the component is thin compared to its extension in the other two directions. 

As initial task, plane stress the stress analysis is used for the determination of the stresses in an eye-link. For comparison, a solid analysis of the link is performed for the same structure. As an exercise, the stress state is determined for a thin plate with two circular holes that are subjected to bearing loads. The figure show von Mises stress.

Beräkning med plant spänningstillstånd kan användas för jämntjocka och relativt tunna plana komponenter när låsningar och laster är konstanta genom tjockleken. Beräkningen förutsätter att spänningar vinkelrätt mot komponentens utbredning är försumbara. Detta är fallet när komponenten är tunn relativt utbredningen i de övriga två riktningarna. 

Kapitlets inledande uppgift utgörs av en kopplingslänk och som övning analyseras denna också som en solid. En kompletterande övning utgörs av ett symmetriskt fästelement med icke-symmetriska lagerlaster i fästelementets två cirkulära hål. Figuren visar von Mises spänning.