Plane strain

Plane strain analysis can be used for structures with a large extension in one direction compared to that of its cross section. Constraints and loads must be constant along the extensional direction. The computations presume that the strains perpendicular to the cross section are negligible. 

In one of the tasks, the stress state is studied around the channels in a hydraulic block. In an exercise, the stresses are computed in a building element of concrete

Beräkning med plant töjningstillstånd kan användas för objekt som har en stor utbredning i djupled relativt sitt tvärsnitt och när låsningar och laster är konstanta genom tjockleken. Beräkningen förutsätter att töjningar vinkelrätt mot tvärsnittet är försumbara. Objektets utbredning vinkelrätt mot detta tvärsnitt måste följa en rät linje. Exempel på konstruktioner är långa rör och byggelement. 

I en av kapitlets uppgifter studeras spänningstillståndet runt kanaler i ett hydraulblock. I en övning studeras spänningstillståndet i ett byggelement av betong.