Symmetries

For some structures a symmetry can be used for a reduction of the computing time. Two types of symmetries are available: mirror symmetry and cyclic symmetry. Cyclic symmetry requires an evenly spaced repetition with regard to an axis.  

Mirror symmetry is used in several tasks and exercises in the book. In one task cyclic symmetry is used for the computation of the stress state in a fan of nylon with 15 blades. In this case the model consists of a fifteenth of the structure. The figure shows the maximum principal stress caused by a rotation at 3000 RPM.

För modeller med symmetrier kan man minska beräkningstiden genom att utnyttja de symmetrier som förekommer. Dessa kan vara av två slag: spegelsymmetri, cyklisk symmetri. Cyklisk symmetri kräver en jämnt fördelad upprepning av en detalj på en modell med hänsyn till en axel.

Spegelsymmetri utnyttjas i flera uppgifter och övningar i boken. I en uppgift utnyttjas cyklisk symmetri för beräkning av spänningstillståndet i ett fläkthjul av plast med 15 blad. I detta fall begränsas beräkningen till en femtondedel av konstruktionen, vilket är 24 grader av ett varv. Figuren visar maximala huvudspänningen orsakad av en rotation med 3000 varv per minut.